TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
REKISTERINPITÄJÄ
Food by Kuhlefelt Oy
Y-tunnus: 2808777-7
Postiosoite: Golfkuja 4, 02580 Siuntio, Finland
email: spoon@ravintolaspoon.fi
REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ
Sebastian Kuhlefelt
sebastian@ravintolaspoon.fi
Puh. +358 409658466
REKISTERIN NIMI Ravintola Spoon -rekisteri
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Ravintola Spoonin tarjoamien palveluiden tilaajan (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella
tapahtuva Ravintola Spoonin tuotteiden ja niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin
(jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Osallistujan henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen,
hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palveluiden
tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Markkinointi voi koskea myös Ravintola Spoonin kumppaneiden tuotteita ja palveluita. Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ulkopuolisille osapuolille.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa kerätään seuraavat tiedot:

-Etunimi

-Sukunimi

-Puhelinnumero

-Sähköpostiosoite

-Katuosoite ja postinumero

Osallistujaa koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa,
Ravintola Spoonin omissa rekistereissä.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilön tiedot saadaan kun Asiakas tekee tilauksen verkkokaupasta, jolloin ne lisätään sähköpostilistalle tilausvahvistuksen lähettämistä varten.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Asiakasrekisteriä päivitetään 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole
enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten.
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin
kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai
suomenkielinen (poistu listalta).
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun Asiakas tekee tilauksen verkkokaupasta.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Ravintola Spoon ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.
LINKIT KOLMENSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUILLE
Viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt
verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten
verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.
Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen
verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin
sovellettaviin käyttöehtoihin itse.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja
muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa
tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.
Tarkastuspyyntö osoitetaan Food By Kuhlefelt Oy:lle ja lähetetään rekisterinpitäjän
postiosoitteeseen (kts. yllä).Tämän jälkeen osallistuja kutsutaan rekisterin pitäjän luokse
todistamaan henkilöllisyys.
TIEDON KORJAAMINEN J A TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö
osoitetaan rekisterinpitäjälle ja lähetetään sen osoitteeseen (kts. yllä).
MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten”. Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan
rekisterinpitäjälle ja lähetetään sen osoitteeseen (kts. yllä).